Halal Administrator Certificate
ใบฮาลาลโลก ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องชาวมุสลิม

2 ทางเลือกสำหรับพี่น้องมุสลิม
1.สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อดูแลสุขภาพและแบ่งปันสุขภาพ >> Click ที่นี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม <<
2.สนใจเป็นธุรกิจ เพื่อมีรายได้เสริมและช่วยเหลือผู้อื่น >> Click ที่นี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม <<

Orthodox Union Certification
ใบออโทด๊อก ยูเนี่ยน ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย Orthodox

Kosher Certification

NAFDAC Certificate

Agel World Anti-Doping Agency Certification
ใบรับรองความปลอดภัย ในการตรวจสอบเรื่องการ ติดโด๊บของนักกีฬา

รับรองว่าผลิตภัณฑ์ Agel สามารถทานได้ แม้จะเป็นนักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันและต้องถูกตรวจเลือดหาสารกระตุ้นต่างๆ